Pod pojmem osobní rozvoj vidím cestu každého člověka za poznáním sebe sama. Pro mě bylo velké překvapení, když jsem zjistila, že se vlastně neznám a žiju na základě nějakých představ o mě i o světě, které většinou zformoval někdo úplně jiný, než já. Naprostá většina z nás se nerodí s rozšířeným vědomím a neuvědomuje si svoji pravou podstatu hned od začátku. Proto je snadné uvěřit tomu, že sami nezmůžeme nic, že jsme bezmocní a závislí, že jsme obětí vnějších okolností, nad kterými nemáme žádnou moc.

Opak je pravdou. My sami jsme ti, kdo tvoří každý aspekt svého života.

 

Smyslem života je prožít ho v lásce, plném zdraví, radosti a hojnosti. Náš hlavní úkol je objevit tuto pravdu i způsob, jak toho dosáhnout.

 

Existuje velké množství způsobů, jak rozvíjet sám sebe, objevit a využívat svůj nejvyšší potenciál. Základem je chtít změnu a být ochotný sám se tou změnou stát. Nikdy nemůžeme změnit vnější okolnosti, i když to tak někdy vypadá. Změna „tam venku“ nastane teprve, až proběhne změna „tady uvnitř“. Já vás mohu provést částí vašeho procesu sebe-poznání a sebe-změny za pomocí několika nástrojů, které k tomu využívám.

Tématům z oblasti osobního a duchovního rozvoje se věnuji na stránkách KOUZELNEKRUHY.cz

 

Markéta