Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vás informujeme o tom, jakým způsobem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, jak se o ně staráme a jak je chráníme. Také vás upozorníme na vaše práva, která můžete kdykoliv uplatnit.

Správcem osobních údajů je:

Markéta Lattová BA
Kosmákova 21, 615 00, Brno
IČ 687 63 174

Za „Osobní údaj“ jsou považovány veškeré informace (identifikátory), kterými lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Identifikátorem může být např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.

Na základě vašeho souhlasu uděleného vyplněním formuláře na stránkách www.marketalattova.cz byly poskytnuty vaše údaje v nezbytném rozsahu pro vydání nebo doručení vámi objednaného zboží a zasílání informací ohledně akcí, podmínek spolupráce, změn apod. (jméno, příjmení, adresa, e-mailový a telefonní kontakt).

Jedná se o údaje, které jsou nutné k tomu, abychom vám mohli dodat produkty a služby, které si objednáte nebo které jsou předmětem plnění. Tyto údaje musíme uchovávat i podle právních předpisů (např. daňové zákony, zákon o účetnictví).

Vaší e-mailovou adresu a telefonní číslo shromažďujeme pro potřebu expedice produktů či služeb, pro zasílání informací o aktivitách, nových akcích, možnostech, změnách apod.

Souhlas se zasíláním informací ohledně nových akcí, upozornění a dalších možností spolupráce můžete kdykoliv odvolat – zasláním takového sdělení na náš e-mail.