Startuje první fáze kapitalizace startupových podílů SkyWay: Zpětný odkup nebo reinvestice do tokenů SWT

Výstavba EKoTechnoParku, komplexní testy v něm vytvořených dopravních systémů a certifikace řady modelů vozidel potvrdily provozuschopnost strunové technologie SkyWay a efektivitu inženýrských řešení založených na jejích principech.

Dohody dosažené v současné etapě ukazují velkou poptávku po technologii. S přihlédnutím k jejímu ekologickému a sociálnímu potenciálu bude v příštích desetiletích neustále růst a poskytne příznivé podmínky pro exponenciální ovládnutí trhu s dopravními službami.

Skupina společností SkyWay uskutečnila průlom v dopravním odvětví a získala příležitost přejít do nové fáze vývoje, která vyžaduje jiný přístup k financování, stejně inovativní, jako je samotná technologie. Za účelem vytvoření globálního systému výroby “zelené” energie a ekologicky čistého dopravního a infrastrukturního komplexu, skupina společností TransNet rozhodla vypustit tokeny.

 


Chcete se stát spoluvlastníkem SkyWay? V případě zájmu si můžete založit účet zde:
Not yet involved in this life changing opportunity? Become a shareholder of the SkyWay technology here:

» REGISTRACE U SKYWAY CAPITAL «


 

Tokeny SkyWay budou vypuštěny do volného oběhu současně se zprovozněním vlastní blockchain-platformy. Ta je určena k tomu, aby se stala základním systémem sběru dat, řízení a kalkulací v rámci vytvářející se globální energetické a dopravní sítě. Komplexní rozvoj sítě TransNet zabezpečí kapitalizaci tokenů a jejich majitelé budou moci získávat příjmy z projektů realizovaných pomocí strunové dopravy SkyWay.

Jako výraz vděčnosti společnost SkyWay v první fázi zavádění tokenů do oběhu nabízí exkluzivní příležitost jejich nákupu s maximálním diskontem svým prvním investorům, díky nimž bylo možné technologii přivést do současné etapy.

Výhoda, kterou investoři získají díky reinvestici podílů do tokenů, spočívá v možnosti získávat příjmy z projektů realizovaných pomocí technologie SkyWay, a nejen ze spoluvlastnictví technologie, a tím ve zvýšení ziskovosti počáteční investice bez dalších vkladů. Navíc po vypuštění tokenů do volného oběhu tyto mohou být ziskově prodávány na volném trhu, což je také kapitalizace investic do podílů.

Příležitost prodat své podíly za peníze je poskytnuta prvním 5 000 investorům, kteří se od roku 2013 připojili k projektu SkyWay. Skupina společností vyjadřuje vděčnost těmto lidem, kteří technologii podpořili již na počátku jejího vývoje, kdy ještě neexistoval EkoTechnoPark, žádné konstrukční kanceláře, žádná výroba, žádné dopravní komplexy. Tehdy jim byl nabídnut diskont ve výši až 1:3500. Nyní lze z této investice získat příjmy až 35-krát převyšující kapitál investovaný do technologie.

Abychom objasnili mechanismus, podle něhož akce funguje, odpovíme na několik základních otázek:

 

Co jsou tokeny SkyWay?

 

Jedná se o moderní investiční nástroj založený na technologii blockchainu. Projekt je prostřednictvím prodeje tokenů schopen zajistit své financování a lidé, kteří vystupují prostřednictvím nákupu tokenů jako investoři, mohou své investiční portfolio doplnit o další perspektivní aktivum. Existuje mnoho příkladů, jak se tokeny prodávané za zvýhodněné ceny v průběhu času mnohonásobně zhodnotily.

 

Kdo může vyměnit podíly za tokeny? A kdo může prodat podíly za peníze?

 

Možnost výměny podílů za tokeny SkyWay je poskytována prvním 50 000 investorům. Na druhou stranu prodej podílů bude k dispozici pouze pro 5 000 prvních investorů SkyWay – takto skupina společností vyjadřuje vděčnost těm, kteří tuto technologii podpořili již na počátku svého vývoje.

 

Jaký smysl má měnit podíly na tokeny?

 

Je to příležitost získat k používání nový investiční nástroj. Tokeny SkyWay časem budou obchodovány na volném trhu a jejich hodnota společně s úspěchy společnosti poroste.

 

Jaká jsou omezení pro výměnu a prodej podílů?

 

Prvních 50 000 investorů bude mít možnost vyměnit množství 100 000 podílů na tokeny nebo odmítnout se akce účastnit. Prvních 5000 investorů bude mít navíc možnost prodat 100 000 podílů za peníze. Je důležité poznamenat, že v případě odmítnutí účasti na akci nebude investor moci změnit své rozhodnutí.

 

Jak dlouho bude akce trvat?

 

Nabídka bude platná po dobu jednoho měsíce od okamžiku jejího oznámení.

 

Použití tohoto materiálu z internetových stránek skupiny společností SkyWay v internetovém prostoru je povoleno pouze s povinným umístěním odkazu na zdroj publikace: http://rsw-systems.com/news/sw-reinvest?lang=cs

 

© http://rsw-systems.com/

Přeložil: Ing. Zbyněk Domanský