Nic nemusíš a můžeš cokoliv

Je naší lidskou přirozeností toužit a přát si. Všichni máme své sny, ve kterých se nám daří dobře a jsme šťastní svým vlastním způsobem, každý podle svého gusta a zaměření. Někdo jde za svými sny jako buldok, neuhne z cesty a maká do úmoru, dokud není tam, kde si přeje být.

Také se můžeme setkat s lidmi, kteří naopak tvrdí, že nemusíme vůbec nic. Stačí prý jen chtít a Vesmírná Inteligence nám všechno dodá ve správný čas. Extrémní varianta říká, že nemáme ani chtít a jen být, ale toto vnímání světa se týká opravdu minimálního vzorku populace :-)

Je spousta způsobů, jak si plníme své sny a cíle. Jsme ze své podstaty svobodné bytosti, které se rozhodují, jaký postoj zaujmou k tomu kterému jevu, fenoménu, události… V podstatě nemusíme vůbec nic a můžeme úplně všechno. Jak k tomuto faktu každý z nás přistoupí, je opět naše svobodná volba.

 

🌿 Každé rozhodnutí má své důsledky

 

Ať už se rozhodneme jít si v životě za svým formou neúnavného boje a aktivity, zvolíme si pravý opak – tedy nekonat, ale pouze si přát, nebo cokoliv mezi tím… všechno je v pořádku. Ze všeho vzejde nějaký výsledek, nějaké ponaučení, nějaká zkušenost.

Důsledek potřeby řídit, kontrolovat a vyvíjet nadměrnou činnost

 

může být například velké psychické a fyzické vyčerpání. Dokonalé plánování každého kroku, sebe disciplína a striktní dodržování svých plánů na nás klade velké energetické nároky. Čím jasnější představy o způsobu jak se dostat k cíli, tím menší pružnost a manévrovací prostor sami sobě dopřáváme. Pokud si jdeme tvrdohlavě za svým podle diktátu svého rozumu, můžeme častěji narážet na překážky, bojovat, vydávat se z energie, protože nevidíme a nepřipouštíme jiné, v danou chvíli efektivnější alternativy než ty, které jsme si na začátku naplánovali.

Důsledek pasivního přijímání osudu

 

může vést ve vyšší míře k pocitům nenaplněnosti a depresivním stavům. Velmi často se tento typ chování pojí s životní rolí Oběti. Absolutní pasivita často znamená nedůvěru ve vlastní moc, sílu a schopnosti řídit a ovlivňovat svůj život.

U obou těchto doposud zmíněných krajních přístupů je velká pravděpodobnost pocitů nespokojenosti, což může vést k touze po změně. Jak už to na tomto světě chodí, řešení uprostřed dvou extrémů přináší mnoho výhod a také velkou úlevu.

 

🌿 Zlatá střední cesta

 

Nastoupit zlatou střední cestu znamená uvědomit si negativní důsledky obou extrémních variant a opustit vzorce chování, které k nim přispívají. Současně s tím je potřeba vybrat si z nich to, co nejlépe poslouží realizaci našich cílů a současně bude generovat dobrý pocit při uplatňování v praxi. Nejde přece jenom o to doběhnout do cíle – v extrémním případě můžeme doběhnout a padnout mrtví. Jde o to doběhnout tam a užít si cíl i celou cestu k němu.

A jak tedy z mého úhlu pohledu ve stručnosti vypadá zlatá střední cesta při plnění našich osobních cílů a snů?

Stanovujme si chytré cíle

 

V první řadě je potřeba vědět, co vlastně chci – mít sen a cíl. Pokud ho ještě nemám, je to OK, mým cílem může být najít svůj cíl v nějaké oblasti mého života. A vždycky se nám mnohem lépe naplňují cíle, které jsou chytré, anglicky SMART.

Specific = specifický, tedy konkrétní a jasně definovaný. Je „Mít se dobře“ specifický cíl?
Measurable = měřitelný. Jak poznám a změřím, že cíle bylo dosaženo?
Achievable = dosažitelný. S jakou pravděpodobností se stanu nejbohatším člověkem planety?
Realistic = realistický. Je reálným cílem přistát na Marsu v horkovzdušném balonu?
Time Specific = časově definovaný. Pokud neřeknu (do) kdy, můžu předstírat, že jsem stále v procesu a mít ze sebe dobrý pocit ;-)

Vybírejme si cesty, na kterých se dobře cítíme

 

Jakmile si zvolíme v naší mysli jakýkoliv cíl, automaticky se nám začnou ukazovat různé cesty, které k němu vedou. Je to proto, že ve Vesmíru existuje úplně všechno, i když prozatím v nehmotné formě jako možný potenciál. Důležité je, že cíl existuje a tím pádem má nějakou polohu vůči nám, což znamená, že mezi námi také již automaticky existuje propojení, tedy cesta. Jak to známe z map, ke každému cíli vede více cest.

Můžeme si vybrat dlouhou, náročnou a klikatou trasu, pokud toho chceme po cestě hodně zažít a vidět, otestovat své hranice, pokud si chceme užít její extrémní charakter. Stejně tak je v pořádku zvolit cestu nejmenšího odporu, nenáročnou, vyhlídkovou trasu a užít si její jemnost. Ideální je vybírat si podle toho, co od naší cesty očekáváme, a jak se cítíme, když si představíme, jak po ní kráčíme ke svému cíli. Racionální mysl nás totiž může hnát do rozumných a logických variant, pocity nám ale napoví, kde se budeme cítit dobře a zvýšíme tím svoji šanci na úspěch.

Dovolme si kdykoliv změnit cestu i cíl

 

Sama cesta k cíli nás proměňuje. Jak po ní kráčíme, měníme neustále svoji polohu na mapě a s ní i pozici vůči našemu cíli. Najednou ho vidíme z jiného úhlu a může se stát, že najednou vypadá jinak, než původně. Může se stát, že nás už tolik neláká a nepřitahuje. Stává se, že místo něj uvidíme něco jiného, po čem zatoužíme víc. Pozměnění zkušenostmi a zážitky na své cestě můžeme změnit vztah ke svému původnímu snu a vyměnit ho za jinou verzi nebo úplně jiný cíl.

Pokud se nezalekneme změn, které se v nás odehrály a dáme si svobodu žít svůj život podle svých přání a tužeb, můžeme kdykoliv změnit směr a zvolit si jinou trasu, jiný cíl.

Buďme si vědomí, co tvoříme

 

Jak už jsem říkala, je v pořádku nemít žádný zvláštní cíl a sen a je v pořádku měnit své cíle i cesty k nim. Vždycky je důležité, jak dobře se cítíme. Současně s tím je zapotřebí být si vědom toho, že každé naše rozhodnutí se stává akcí a příčinou, a nutně vede k reakci, tedy důsledku. Buďme proto připraveni přijmout důsledky našeho chování, jednání a rozhodnutí jako naše vlastní výtvory. Není nikdo jiný, kdo by nás donutil něco udělat nebo nám v tom naopak zabránil. Je to vždy pouze naše volba, jak se k podobnému pokusu jiného člověka nebo okolnosti postavíme.

Jak bylo řečeno na samém začátku: Nemusíme nic a můžeme cokoliv. Důležité je uvědomit si, že pokud něco chceme, tak pak ale něco musíme. Třeba vybrat si naši cestu, jak toho co chceme, hodláme dosáhnout.

 


🌿 TIP: Je vaším současným cílem bohatější život? Nebo sníte o lepším bydlení? Případně toužíte po lepším zdraví a duševní pohodě? Možná vás osloví některá z příležitostí ZDE.


 

Markéta

 

 

 

Belarus Today o SkyWay

Jaké technologie jsou zapojeny v Minsku

Srovnání High-Tech Parku na Kuprevich Street s kalifornským Silicon Valley již není nové. Málokdo však ví, že se Bělorusko může pochlubit dalšími úspěchy, které v žádném případě nejsou horší než americké. Jde o dopravní systémy budoucnosti. Síť je široce diskutována pomalý vývoj hyperloop a bezpilotních vozidel v Americe, které se neobejdou bez skandálů. V Minsku mezitím probíhají práce na zcela novém druhu přepravy – řetězci. Je navržen tak, aby vyřešil mnoho globálních problémů souvisejících s životním prostředím, kolapsem cest, nehodami. A za tím vším jsou technologie String Technologies.

CJSC String Technologies je strojírenská společnost registrovaná v roce 2014. Jeho hlavní činností je vývoj, návrh a konstrukce inovativních dopravních komplexů SkyWay pro organizaci nákladní a osobní dopravy na městských, meziměstských a mezinárodních trasách.

Dopravní komplexy SkyWay jsou kolejová vozidla (unibuses, unicars, unicounts), nadjezdy se zvláštním designem a související infrastruktura (stanice, depa). Přelety SkyWay se skládají z řetězových kolejnic napnutých mezi molami. Strunná kolejnice je souvislý ocelový paprsek, uvnitř kterého je v prostoru vyplněném speciálním materiálem pohlcujícím zvuk uložena svazek napnutých drátů (strun). Z tohoto důvodu se transport nazývá řetězec. Ze stejného důvodu je SkyWay nejúspornější a nejefektivnější možností dopravního nadjezdu. Napětí může výrazně snížit spotřebu materiálu struktury.

V EcoTechnoParku je představeno několik prototypů řetězových transportních systémů – centrum pro inovativní vývoj, demonstrace, testování, výrobu, certifikaci a následné zlepšování technologie. Výstavba tohoto zařízení byla zahájena v roce 2015 na lokalitě o rozloze 35 hektarů poblíž Maryiny Gorky v Minské oblasti.

Další dopravní komplex využívající běloruské technologie se buduje v SAE na území inovačního centra SkyWay v Sharjah – SWIC. Jedná se o výzkumný a výrobní klastr, ve kterém budou představena řešení měst a nákladu SkyWay všech typů: namontované a zavěšené, jednokolejné a dvoukolejné, s flexibilní, polotuhou a tuhou strukturou tratě, zásadně vylepšené a vylepšené. V budoucnu se středisko stane součástí infrastruktury SRTIP – výzkumného a technologického parku Sharjah, jehož je součástí.

Kolejová vozidla představují více než 10 typů vozidel: osobní unibusy, unikony, unibike a uniwind, jakož i nákladní jednotky a unitrans. Liší se od sebe kapacitou a maximální rychlostí cestujících. Například 6-místný vysokorychlostní unibus může zrychlit na 500 km / h, nákladní jednotka, stejně jako ostatní osobní automobily, se pohybuje rychlostí 150 km / h.

Kdo a proč takový transport vytváří? Společnost v Bělorusku a po celém světě má mnoho nenávistí. Kde jsou inovace bez nich? Například, když byla ukázána jedna z prvních parních lokomotiv, lidé byli rozhořčení. Tato technika měla podle jejich názoru způsobit, aby krávy přestaly dávat mléko. Ale železniční doprava se rozvinula. Tak to je tady.

String Technologies rostou a vyvíjejí se. Pro rok 2019 organizační struktura zahrnuje: 86 designových kanceláří, speciální designový a technologický úřad s pilotní výrobou, přes 1000 specialistů různých profilů – inženýrů, návrhářů, návrhářů, návrhářů, technologů, logistiků, stavitelů, ekonomů a dalších.

Majetek společnosti zahrnuje 36 budov a struktur, více než 3 000 kusů strojů a zařízení, nehmotná aktiva v hodnotě 2 miliony 700 tisíc dolarů (software, duševní vlastnictví) a demonstrační a certifikační centrum o rozloze 36 hektarů. Základní kapitál společnosti je 56 milionů USD Je možné, že po takových údajích bude životaschopnost společnosti vyvolávat otázky?

Autorem nápadu SkyWay string transport, předsedou představenstva a generálním konstruktérem společnosti String Technologies CJSC je Anatoly Yunitsky. Realizoval již dva grantové projekty OSN (č. FS-RUS-02-S03 a č. FS-RUS-98-S01), patentoval více než 140 vynálezů, napsal 18 monografií a více než 200 vědeckých prací. Anatolij Eduardovič získal 7 cen, asi 30 diplomů mezinárodních výstav a čestný titul „Rytíř vědy a umění“.

Mnoho projektů pro potenciální zákazníky společnosti CJSC String Technologies je kvůli komerčním tajemstvím utajeno. Některé z nich jsou však stále známy široké veřejnosti. Například 120 kilometrová nákladní cesta mezi hlavním městem Mongolska, Ulánbátarem a ložiskem uhlí v Bagonuru pro přepravu uhlí z těžebních lokalit do ústřední teplárny a elektrárny. Dopravní komplex spojující ostrov Penang se státem Butterworth ve státě Penang v Thajsku a komplexní obchodní projekt v moskevském regionu s cílem vytvořit ekologickou a efektivní infrastrukturu pro organizování dopravních spojení mezi osadami a letišti v regionu.

Klíčovým zaměřením společnosti SkyWay Technologies CJSC je však inovační centrum SkyWay v SAE – SWIC, které, jak jsme již řekli, se stane platformou pro testování a certifikaci nového typu vozidel, jakož i výstavní sál pro Střední východ a celý svět. Vláda Dubaje zde oznámila výstavbu první obchodní trati o délce 15 kilometrů, a tak zahrnula projekt od běloruských vývojářů do oficiálního plánu rozvoje infrastruktury v regionu.

Projekt SkyWay po celém světě podporuje asi 300 tisíc lidí. A toto číslo neustále roste, protože lidé stále více přemýšlejí o škodách, které planeta způsobuje, o tom, jak ji lze vyhladit a jak zachránit lidstvo před dopravním kolapsem, který v blízké budoucnosti hrozí.

Podle společnosti JATO bylo v první polovině roku 2018 na světě prodáno 44 milionů aut, což je o 3,6% více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Analytici Světové banky odhadují, že v roce 2050 bude na světových silnicích dvakrát tolik aut než dnes. To znamená, že během příštích 30 let se přidá přibližně 1,2 miliardy aut.

Počet nehod se také zvýší o násobek. V roce 2018 již zabili 1,35 milionu obyvatel planety. Pulitzerovo centrum předpovídá, že v roce 2030 se toto číslo ztrojnásobí – až 3,6 milionu obětí ročně. Ti, kteří budou používat dopravu SkyWay, nejsou ohroženi. Nakonec se pohyb zvedne do druhé úrovně, kde je zcela vyloučena kolize s chodci a dalšími vozy. A ovládání se přenáší na inteligentní systémy, které vylučují lidský faktor.

Jízda po městě rychlostí 150 km / h je dalším faktorem, který činí přepravu strun atraktivnější než obvykle. Osobní i nákladní. A na příměstských trasách se unibusy vyvinou až do 500 km / h. To znamená, že vzdálenost z Minska do Moskvy může být pokryta přibližně za 1,5 hodiny namísto 8-9. A to není fantazie, protože unibusy mají jedinečné provozní a aerodynamické vlastnosti.

Ekologickou udržitelnost lze také považovat za malou výhodu dopravy SkyWay. Absence škodlivých výfukových plynů, nízká spotřeba elektřiny, snížení množství půdy potřebné k instalaci podpůrných stožárů, zachování zemědělské půdy a jedinečná řešení pro obnovení plodnosti – to vše dokazuje zcela inovativní přístup společnosti k rozmístění dopravních systémů na planetě. A to je skutečný způsob, jak věnovat pozornost.

UNP 192425076

Jak nepřijít o vaši vysněnou nemovitost díky po•HOTOVOST•nímu úvěru

Představte si, že se rozhodnete koupit si dům, po kterém už dlouho toužíte. Začnete s hledáním, jezdíte po prohlídkách, investujete spoustu svého času i nákladů na to, abyste našli to, co hledáte. Viděli jste toho už hodně, ale doposud nic neodpovídalo vašim představám. Až jednoho dne uvidíte dům, do kterého se zamilujete na první pohled. Má všechno, co si přejete, je to zhmotněný sen a vy víte, že právě tady se vám bude skvěle žít.

Výborně, gratuluji vám. Nyní stačí pouze složit rezervační zálohu a většinou máte měsíc na zajištění financování. Vyrazíte tedy se všemi podklady do banky, doložíte odhad, příjmy, všechno, co banka žádá. Bohužel ale z nějakého důvodu hypotéku od této banky nedostanete. Nevadí, zkusíte to jinde, ale výsledek bude stejný. Začnete hledat alternativní řešení, která zajisté existují, ale… mezitím vypršel váš rezervovaný čas, propadla i rezervační záloha a váš dům koupil jiný klient s hotovostí. Nebo třeba klient, který měl vyřízený pohotovostní úvěr.

 

Proč mít již při vyhledávání nemovitosti zajištěný pohotovostní úvěr

 

 • o kvalitní nemovitost usiluje vždy více kupujících současně
 • prodávající dá přednost klientovi s hotovostí nebo zajištěným financováním
 • sazby hypoték v současnosti rostou a každý měsíc znamená významné navýšení vašich budoucích nákladů
 • ČNB zpřísňuje podmínky pro získání hypoték – čím později budete žádat, tím větší riziko podstupujete
 • podmínky, které si dohodnete dnes, jsou fixované po dobu 1 roku, i kdyby se na trhu změnily sazby
 • máte celý rok klid na to, abyste si vybrali vaši nemovitost a nemusíte se rozptylovat situací na hypotéčním trhu
 • při čerpání už znovu nikdo neprověřuje vaši aktuální bonitu – i kdyby se změnila vaše finanční situace, změnili jste zaměstnání, manželka odešla na mateřskou… váš úvěr je již schválený a můžete ho čerpat jen na základě odhadu nemovitosti
 • pro prodávajícího jste na stejné úrovni, jako kupující s hotovostí

 

Myslíte, že existuje nějaký rozumný důvod, abyste pro příště tím klientem s po-HOTOVOST-ním úvěrem nebyli právě vy?

Máte zájem o spolupráci?

Zašlete mi své kontaktní údaje a já se vám brzy ozvu.

 

Bidli je holding společností s komplexními službami pro bydlení

 

Není proto divu, že v otázkách bydlení nabízíme bezkonkurenční výhody plynoucí ze synergie mnoha silných společností.

Představte si, že máte svůj velký sen o krásném novém bydlení, ke kterému vede dlouhá a klikatá cesta.

 • Například toužíte po nové kvalitní dřevostavbě...
 • ...na krásném pozemku, o kterém máte přesné představy, jak by měl vypadat.
 • Část financí se rozhodnete získat prodejem svého současného domu či bytu.
 • Zbývající část potřebujete dofinancovat úvěrem nebo hypotékou.
 • Mezitím ale potřebujete někde bydlet, budete potřebovat najít a zprostředkovat vhodný pronájem.
 • A taky se tam z vašeho starého domu přestěhovat.
 • A pak se ještě postěhujete z pronájmu do vašeho nového domova.
 • Nový dům vám bude určitě někdo navrhovat.
 • Nový dům vám bude někdo stavět.
 • Zajisté budete chtít získat výhodné ceny energií pro provoz vašeho nového domova.
 • Asi si budete chtít novou nemovitost a domácnost dobře pojistit.
 • Pravděpodobně si taky budete přát mít ve svém novém domě snů designové interiéry podle vašeho vkusu a na míru.
 • Nakonec zjistíte, že vám po tom všem dokonce nějaké peníze zbyly a budete si přát je výhodně zhodnotit...

 

Myslíte si, že by byla výhoda, kdyby vám všechny služby poskytl jeden holding spolupracujících společností? Máte pocit, že by to mohlo být pro vás výhodné nejenom po finanční stránce, ale také s ohledem na kvalitu služeb i rychlost poskytovaného servisu?

 

Přehled služeb společností Bidli

 

 • Nákup, prodej a pronájem nemovitostí
 • Výkup nemovitostí, jejich rekonstrukce a prodej
 • Financování bydlení
 • Komplexní finanční poradenství
 • Výstavba rodinných domů
 • Vlastní developerské projekty
 • Výroba kuchyní a nábytku
 • Design interiérů
 • Dodávky elektřiny a plynu
 • Investiční příležitosti (vlastní dluhopisy nebo fond kvalifikovaných investorů)

 

Nákup, prodej a pronájem nemovitostí

 

 • Bidli patří mezi TOP 3 nejlepší realitní kanceláře
 • Pracuje pro nás přes 300 makléřů
 • V roce 2017 jsme prodali více než 4 500 nemovitostí
 • Nabízíme i výstavbu rodinných domů
 • Pravidelně v nabídce až 3 000 nemovitostí
 • Disponujeme jedinečným produktem pro vyhledávání nemovitostí klientům

 

Financování bydlení

 

 • Financování nemovitostí skupiny Bidli zajišťuje Hypocentrum Modré pyramidy, kde působí více než 150 zkušených hypotečních poradců
 • Hypocentrum Modré pyramidy působí na trhu již od roku 2003
 • Jen za rok 2017 Hypocentrum Modré pyramidy v úzké spolupráci s Bidli zprostředkovalo úvěry na bydlení ve výši 8,8 mld
 • Hypocentrum Modré pyramidy vždy těžilo ze špičkových produktů, díky kterým hraje velmi významnou roli mezi zprostředkovateli hypoték a úvěrů ze stavebního spoření
 • Podpora skupiny Komerční banky pomáhá našim klientům plnit sny o vlastním bydlení

 

Komplexní finanční poradenství

 

 • Zajišťujeme pojištění domácností, nemovitostí i života
 • Vyřizujeme nezajištěné úvěry pro potřebnou rekonstrukci nebo vybavení domácnosti
 • Srovnáváme nabídky všech bank a pojišťoven a vybíráme to nejlepší
 • V rámci Bidli jsou produkty KB dominantní, dokážeme však zařídit produkty i mimo tuto skupinu díky licenci Chytrý Honza a.s.

 

Výstavba rodinných domů

 

 • Od roku 2015 máme více než 100 spokojených zákazníků
 • Každý měsíc předáváme klientům další hotové dřevostavby
 • Zařídíme za vás všechna povolení a provedeme vás celým procesem až do fáze kolaudace
 • Nabízíme stavební konstrukce nejvyšší kvality
 • Výběr z vlastních typových domů
 • Možnost vlastního unikátního projektu na míru
 • Ani cihlové rodinné domy pro nás nejsou problém

 

Interiéry, nábytek a design

 

 • Naši interiéroví designéři vám pomohou sladit nábytek, změnit barevné spektrum nebo navrhnou kompletně nový interiér
 • Postaráme se o vzhled vaší nemovitost, aby se prodala v co nejkratším čase s maximálním ziskem ( tzv. Home Staging)
 • Návrhy řešení připravujeme všem našim zákazníkům na míru
 • Vyrábíme a montujeme kuchyňské linky, vestavěné skříně a další individuální nábytek do vašeho domova
 • Materiály špičkové kvality dovážíme z Německa a Rakouska
 • Kusový moderní nábytek si vyberete v našem e-shopu

 

Kompletní rekonstrukce

 

 • Pokud je vybraná nemovitost ve špatném stavu, náš tým ji kompletně zrekonstruuje
 • Pokud si zákazník přeje koupit starší byt jako investici, zmodernizovat jej a opět prodat, rádi mu vyjdeme vstříc
 • Sami vykupujeme nemovitosti v původním stavu, kompletně renovujeme a rádi našim zákazníkům zase nabídneme
 • Dnešní klient preferuje přijít do zrekonstruovaného bytu, nezařizovat žádnou přestavbu, či dokonce řešit další dofinancování
 • Pracujeme rychle, spolehlivě a držíme termíny
 • V návrzích spolupracujeme s kolegy z Bidli design, kteří rekonstrukci kreativně navrhnou

 

Dodávky elektřiny a plynu

 

 • Energie našim klientům nejen zprostředkováváme, ale jsme i jejich dodavatelem
 • Jsme signatáři Etického kodexu ERÚ
 • Věříme, že podomní prodej energií na trh nepatří
 • Neskrýváme žádné poplatky
 • Zákazník vždy přesně ví, kolik a za co platí
 • Každému nastavíme u odběru elektřiny a plynu ten nejvhodnější tarif
 • Měsíčně připojujeme více jak 100 nových odběratelů

 

Vlastní developerské projekty

 

 • Pustili jsme se do výstavby vlastních projektů - bytových i rodinných domů
 • Zkušenosti s výstavbou, prodejem nemovitostí a jejich financováním zaručuje našim projektům úspěch
 • Průvodci Bidli tipují vhodné lokality, které pak důkladně analyzujeme

 

Aktuálně pracujeme na těchto projektech:
 • Bidli v Libři – výstavba infrastruktury a 16 RD, Libeř, Praha-západ
 • Bidli v Čelákovicích– výstavba infrastruktury a 10 RD, Čelákovice, Praha-východ
 • Bidli v Rychnově – rekonstrukce bytového domu o 6 jednotkách s následným prodejem
 • Bidli v Nemilanech – výstavba bytového domu o 12 jednotkách, Olomouc, Nemilany
 • Bidli za Štěpnicí – výstavba bytového domu o 7 jednotkách, Řitka, Praha-západ
 • Bidli v Rodově – výstavba infrastruktury a 204 bytů a rodinných domů, Smiřice, Rodov (okr. Hradec Králové)

 

Co děláme pro partnerské developery

 

 • Zajistíme financování projektu, včetně přípravy podkladů pro banky a investory
 • Připravíme klientské financování od nejvýznamějších bank na trhu
 • Zapojíme vlastní síť realitních makléřů, kteří čerpají z databází klientů s předschválenými úvěry
 • Naše marketingové oddělení připraví kampaň na míru
 • Umíme efektivně pracovat se sociálními sítěmi, klíčovými médii i dobře zpracovat outdoorovou reklamu
 • Od konkurence nás odlišuje především velikost, komplexnost služeb a unikátní úvěrové produkty, díky kterým jsou naši zákazníci schopni koupit nemovitost rychle a bez komplikací

 

Investiční příležitosti

 

 • Zajišťujeme financování developerských projektů a dalších nemovitostních projektů Bidli
 • Zákazníkům a obchodním partnerům umožňujeme investovat s námi
 • Jsme fondem kvalifikovaných investorů
 • Investovat do developmentu je možné i skrze moderní platformy typu Fundlift
 • Nejlepší pracovníci Bidli mají možnost postupně získávat zaměstnanecké akcie

 

Holding Bidli vznikl spojením silných značek

 

Možná vám název Bidli nepřipomíná žádného finančního a realitního giganta na našem trhu. Není divu - tento název vznikl teprve nedávno. Pokud se ale řekne Modrá pyramida Komerční banky, pravděpodobně již budete vědět. A právě ta v roce 2003 stála na samém začátku zrodu a rozvoje holdingu společností pro bydlení, dnes již vystupujícím pod novým názvem Bidli.

 

Pokud jste jako já, dáváte přednost tomu nejlepšímu řešení s ohledem na efektivitu. Pokud jste jako já, máte rádi příjemnou atmosféru a pohodu při vyřizování obchodních záležitostí. Určitě také rádi přenecháváte komplikovanější věci odborníkům v oboru a dokážete svůj osobní čas a energii využít lepším způsobem, než hledáním řešení různých problémů, které se mohou vyskytnout na každé cestě. Pravděpodobně také oceňujete seriózní a přímé jednání, vzájemnou důvěru a spolupráci. Pokud jste jako já, budeme si určitě rozumět a dosáhneme společně těch nejlepších výsledků.

V případě jakékoliv vaší potřeby v oblasti bydlení mě tedy neváhejte kontaktovat:

Markéta Lattová
Průvodce | Nemovitosti

+420 775 945 772
marketa.lattova@bidli.cz
www.bidli.cz