Investice do biohumusu uTerra od UST Inc.

Půdní elixír uTerra a biohumus jsou unikátními technologickými vývojovými produkty, které zvýší výnosy půdy, urychlí růst rostlin, zvýrazní chuť ovoce, ochrání půdu před chorobami a škůdci, sníží přítomnost dusičnanů. Závod na jejich výrobu bude založen v SAE a zakladateli jsou Anatoli Eduardovič Unitsky a společnost World Invest Group FZCO (SAE). Na výstavbu závodu je potřeba získat 20 000 000 USD. Odhadovaná doba získání potřebné částky finančních prostředků: 3-4 měsíce od okamžiku jeho spuštění.

Jak bude probíhat investování?

Zapojení investic se skládá ze tří kol. Každé kolo má svoje investiční nabídky s konkrétním procentem výnosu v závislosti na objemu investic. Čím vyšší je částka vložené investice, tím vyšší je zisk.

S jakým ziskem mohou počítat investoři projektu?

Zisk investora závisí na objemu osobních investic a roční výnosnosti společnosti. Například ve 2. kole jste investovali do projektu 100 000 USD s jednorázovou výplatou a podle podmínek musíte získat 55 % zisku společnosti přímo úměrně vašemu lotu. Řekněme, že v prvním roce společnost dosáhla 30% zisku z plánovaných 100 % (100% výnos znamená 20 000 000 USD), pak bude procento vašeho výnosu 16,5 %, což znamená, že získáte 16 500 USD.

K dispozici jsou také investice na splátky – podmínky pro zisk zůstávají stejné, mění se pouze procento výnosnosti, které investor získá.

Tyto podmínky se týkají aktuálního 2. kola financování. Podmínky investování pro následující kola budou oznámeny před jejich bezprostředním spuštěním. Důležité: váš zisk závisí na objemu osobních investic a roční výnosnosti společnosti, takže přesné částky příjmů společnost nezaručuje a výše uvedené výpočty jsou použity jako příklad.

Kdy bude možné získat první zisk?

Investoři budou mít první zisky rok po spuštění výrobního procesu a zahájení realizace produkce. Zvažujeme několik možností získání zisku, mezi nimiž jsou: jednou ročně, jednou za půl roku, jednou za čtvrtletí. Investoři budou předem informováni o frekvenci připsání zisku na své účty.

Po registraci se můžete stát investorem projektů
Unitsky String Technologies Inc. 

🔸 uTerra – půdní elixír a biohumus >>>
🔸 uSky – nadzemní strunová dopravní technologie >>>

Obohacující zprávy

Připojte se k informačnímu kanálu v super aplikaci Gem Space.